αβ軸ゴニオステージ 訳あり品送料無料 -M6-50±0.1mm 61-6980-01 GOH-65B50R-M6 /61-6980-01,gorilla.i-wa.net,GOH-65B50R-M6,/lithophyte692840.html,58565円,-M6-50±0.1mm,αβ軸ゴニオステージ,産業・研究開発用品 , 工業用計測器 , 電子測定機器 58565円 αβ軸ゴニオステージ -M6-50±0.1mm GOH-65B50R-M6 /61-6980-01 産業・研究開発用品 工業用計測器 電子測定機器 /61-6980-01,gorilla.i-wa.net,GOH-65B50R-M6,/lithophyte692840.html,58565円,-M6-50±0.1mm,αβ軸ゴニオステージ,産業・研究開発用品 , 工業用計測器 , 電子測定機器 αβ軸ゴニオステージ 訳あり品送料無料 -M6-50±0.1mm 61-6980-01 GOH-65B50R-M6 58565円 αβ軸ゴニオステージ -M6-50±0.1mm GOH-65B50R-M6 /61-6980-01 産業・研究開発用品 工業用計測器 電子測定機器

αβ軸ゴニオステージ 訳あり品送料無料 -M6-50±0.1mm 通信販売 61-6980-01 GOH-65B50R-M6

αβ軸ゴニオステージ -M6-50±0.1mm GOH-65B50R-M6 /61-6980-01

58565円

αβ軸ゴニオステージ -M6-50±0.1mm GOH-65B50R-M6 /61-6980-01

商品の説明

サイズ:50±0.1mm

●65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。

αβ軸ゴニオステージ -M6-50±0.1mm GOH-65B50R-M6 /61-6980-01